Překážky

Definice pomoci

Fyzický kontakt (podáním ruky, vytažením závodníka nebo psa na překážku apod.)
Pomocí se nerozumí lákání psa cizím závodníkem (povzbuzování, lákání)

Team+ na překážkách

Běží spolu a v jedné linii (absolvují překážku za sebou a neobsazují překážky v druhé lajně), na překážkách si mohou pomáhat. Při nesplnění překážky u jednoho z nich, musí absolvovat všichni v Teamu+ hendicap

Během celého závodu je zakázáno nutit psa k překonání překážek!

AGIROURY - Prolézání plastovou rourou ukončenou látkovým rukávem určeným směrem

Trubka může být na zemi rovně, na svahu. Psovod prolézá rourou s upoutaným psem.

ZAKÁZÁNO:

 • obcházení překážky
 • překonat překážku jiným způsobem, než je dáno

ARMY - Probíhání položených pneumatik

Překážku musí překonat psovod i s upoutaným psem. Psa je možné přes překážku přenést.

ZAKÁZÁNO:  
• obcházení překážky

BLACKFIN - Plazení se psem pod sítí

Závodník (závodnice) s upoutaným psem podlézají v předem stanoveném koridoru.

BROD - Probíhání vodním tokem

Závodník (závodnice) s upoutaným psem musí přebrodit řeku určeným směrem. (možnost pomocného lana). Psovod může vzít psa do náruče a překážku s ním překonat


ZAKÁZÁNO:
• opouštět a zkracovat danou trasu

DT CARS - Prolézání kontejnerem

Závodník (závodnice) s upoutaných psem překonají kontejner určeným směrem. Psovod může vzít psa do náruče a překážku s ním překonat

ZAKÁZÁNO:
• obcházení překážky

GELOREN - Skok snožmo na kvádry

Závodník ( závodnice) s upoutaným psem vyskočí snožmo na překážku. Pes musí být aspoň chvíli na překážce s psovodem. Závodník může vyskočit na překážku jako první a psa nechat vyskočit dodatečně, nebo nechat na překážku skočit psa a snožmo na překážku skočit dodatečně


ZAKÁZÁNO:
• skočit na překážku z jedné nohy
• nechat psa překážku pouze přeskočit

GRAND Canyon - Přelézací dřevěná konstrukce

Závodník (závodnice) překoná pomocí rukou a nohou hlavou napřed bez dotyku země po dřevěné kládě. Začátek a konec jsou označeny. Upoutaný pes jde vedle, nebo pod závodníkem. Na překonání překážky je jeden pokus, při spadnutí následuje hendikep.

ZAKÁZÁNO:

• dotýkat se nohama země
• překonat překážku jiným způsobem než je dáno

HOD OŠTĚPEM - Hod oštěpem na určený cíl

Závodník ( závodnice) stojící za bariérou odhodí oštěp na určený cíl. Závodník má jeden pokus. Pes je připoután k závodníkovi.

ZAKÁZÁNO:
• odhazovat oštěp jinam, než je předepsáno

HOROLEZECKÁ STĚNA GAMATEC - Horolezecká konstrukce s chyty a stupy

Závodník (závodnice) překoná pomocí chytů a stupů stěnu bez dotyku země. První a poslední část je označena. Pes upoutaný na vodítku psovoda následuje po zemi. Na překonání překážky je jeden pokus, při spadnutí následuje hendikep.

ZAKÁZÁNO:
• dotýkat se nohama země
• chytat se boční a vrchní hrany překážky

IBERO – prolézání „stolů s otvorem“

Závodník (závodnice) s upoutaným psem proleze otvory ve stolech. Zda první směrem dolů, nebo směrem nahoru ho informuje pomocník u překážky

ZAKÁZÁNO:

 • překonat překážku jiným způsobem než je dáno

KAMENY - Přechod po „kamenech“ po vytýčené trase

Závodník (závodnice) s upoutaným psem začínají na 2 spojených dlaždicích a postupným přesouváním 2 dlaždic (nemusí je spojovat a pes může jít mimo dlaždice), přejde určenou trať. Končí postavením týmu (člověk a pes) na dlaždice.

ZAKÁZÁNO: 
• psovod nesmí šlapat mimo dlaždice
• začít a ukončit překážku bez kontaktu týmu (člověk a pes) spojených dlaždic

KANYSTRY přenesení - Přenesení určeného počtu kanystrů po vytyčené trase

Závodník (závodnice) si vezme kanystry naplněné vodou na předem určeném místě, kde je po přenesení zpět odloží. Pes je připoután k pasu.

ZAKÁZÁNO:

 • kanystry přemisťovat jiným způsobem, než přenesením
 • pomoc dalšího závodníka
 • odhazovat kanystry

KING KONG - Překonání King Konga

Závodník (závodnice) překoná překážku pomocí OCR segmentů (kruhy, nunčaky, koule apod.) bez dotyku země z jednoho konce na druhý. Začátek a konec je označen. Pes je připoután a jde po zemi. Na překonání překážky je jeden pokus, při spadnutí následuje hendikep.

ZAKÁZÁNO:
• dotýkat se nohama země

KOLOBKA KOSTKA - Překonání určené vzdálenosti na koloběžce

Závodník (závodnice) se psem projedou vytýčenou trať na koloběžce.
Kategorie Base a Long - pes musí být připoután k adapteru (tykadlu) koloběžky. Ostatní kategorie – může být pes připoután k závodníkovi.

ZAKÁZÁNO:
• koloběžku pouze tlačit

LOS KŘUPOS - Přenášení kůlu po předepsané trase

Závodník (závodnice) s upoutaným psem přenáší kůl tak, že ho drží oběma rukama na vyznačených místech za krkem. Prochází trať, aniž by pustil kůl.

ZAKÁZÁNO:
• sundat ruku z kůlu
• sahat na vodítko, postroj, psa

LOS KŘUPOS II – překonání „houpačky“

Závodník (závodnice) s upoutaným psem překoná pohyblivou, zavěšenou desku (houpačku).

ZAKÁZÁNO:

 • závodník ani jeho pes nesmí opustit lávku jinde, než na konci překážky
 • přidržovat se závěsných lan a konstrukce překážky

LUMCO VAKY - Přenesení vaků po vytyčené trase

Závodník (závodnice) si vezme vak na předem určeném místě, kde je po přenesení zpět odloží. Pes je připoután k pasu.

ZAKÁZÁNO:

 • opouštět trasu
 • vaky tahat po zemi, nebo předhazovat před sebe dopředu

MLYNÁŘ - Přenesení PYTLE po vytyčené trase

Závodník (závodnice) si vezme pytel na předem určeném místě, kde je po přenesení zpět odloží. Pes je připoután k pasu.

ZAKÁZÁNO:
• opouštět trasu
• pytel tahat po zemi, nebo předhazovat před sebe dopředu

PARKUR FASSATI - Přeskakování a podlézání koňských parkurových překážek

Závodník (závodnice) s upoutaných psem překonávají (přeskakují nebo podlézají) parkurové překážky. Je předem dáno, které překážky se podlézají a které se překonávají vrchem. Psovod může vzít psa do náruče a překážku s ním překonat

ZAKÁZÁNO:
• obcházení překážky
• překonat překážku jiným způsobem než je dáno

PNEU podlézání - Podlézání spojených pneu na tyči

Závodník (závodnice) s upoutaným psem podlézají spojené pneu.

ZAKÁZÁNO:
• obcházení překážky

PNEU přenesení - Přenesení určeného počtu pneumatik po vytyčené trase

Závodník (závodnice) si vezme pneumatiky na předem určeném místě, kde je po přenesení zpět odloží. Pes je připoután k pasu.

ZAKÁZÁNO:
• pneumatiky přemisťovat jiným způsobem, než přenesením
• pomoc dalšího závodníka

PNEU přetažení - Přetažení po zemi určeného počtu pneumatik po vytyčené trase

Závodník (závodnice) si vezme lano s karabinou na jehož konci jsou pneumatiky. Pomocí karabiny připne k lanu psa a společnou pomocí je odtáhnou na určené místo.

ZAKÁZÁNO:
• tahat pneu jinak, než za lano
• nosit pneu

PNEU prolezení - Prolézání zavěšenými pneumatikami

Závodník (závodnice) prolezou (proskočí) i s upoutaným psem zavěšené pneumatiky. Psovod může vzít psa do náruče a překážku s ním překonat


ZAKÁZÁNO:
• obcházení překážky

PNEU vytažení - Vytažení zavěšené pneu

Závodník (závodnice) sám, nebo za pomocí psa vytáhnou zavěšené pneumatiky do předepsané výšky. (bude označené)

ZAKÁZÁNO:

• pustit pneumatiky nekontrolovaně na zem

PONTONY

Závodník (závodnice) s upoutaným psem překoná PONTONY plovoucí na vodě

ZAKÁZÁNO:

 • závodník ani jeho pes nesmí opustit PONTON jinde, než na konci překážky

PŘEKÁŽKA - Podlézání techniky (traktor atd.)

Závodník (závodnice) s upoutaným psem podleze přistavenou technikou.

SLACKLINE - Překonání slackline

Závodník (závodnice) přejde slackline bez dotyku země z jednoho konce na druhou. Začátek a konec je označen. Pes je připoután a jde po zemi. Na překonání překážky je jeden pokus, při spadnutí následuje hendikep.

ZAKÁZÁNO:
• dotýkat se nohama země

ŠPANĚLSKÁ BOTA - Chůze v pneumatikách navlečených na nohou

Závodník (závodnice) s upoutaným psem navlékne určený počet pneumatik na obě nohy a takto projde určenou trať.

ZAKÁZÁNO:
• sundat pneumatiky z nohy před koncem překážky

ŠPULKY - Přelézání nebo podlézání dřevěných špulek

Závodník (závodnice) s upoutaných psem překonávají (přelézají nebo podlézají) špulky. Je předem dáno, které překážky se podlézají a které se překonávají vrchem.

ZAKÁZÁNO:
• obcházení překážky
• překonat překážku jiným způsobem než je dáno

TUNEL - Prolézání plastovou rourou určeným směrem

Trubka může být na zemi rovně, na svahu nebo zavěšená. Psovod prolézá rourou s upoutaným psem.