Pes hyenový

Pes hyenový

Pes hyenový je velmi náročným chovancem zoologických zahrad a jednou z nejohroženějších šelem Afriky.

Safari park tyto úžasné šelmy poprvé rozmnožil roku 1970 a od té doby se v Podkrkonoší narodilo přes 360 mláďat. To ze safari parku činí nejúspěšnějšího chovatele mimo Afriku. Potomci dvorských zvířat tvoří základ chovů doslova po celém světě - odchovy z Podkrkonoší zamířily například i do Sydney.

Safari park finančně a materiálně podporuje i divoké populace či zvířata v záchranných centrech Afriky. Například v rezervaci Mkomazi v Tanzánii pomohl zajistit vakcinaci tamější populace proti psince či vzteklině.

V současnosti obývá safari park 18 psů hyenových hned ve dvou smečkách. Jednu mohou lidé obdivovat ve výběhu Pavilonu šelem Joy Adamsonové, druhá obývá rozsáhlý výběh v Africkém safari Josefa Vágnera

V současnosti stojí chovatelé před náročným úkolem – k chovné smečce v safari bude na počátku příštího roku nutné připojit dvojici nových samců ze Švédska, kteří by měli založit novou chovnou linii.