EDR Afterparty / Mistrovství ČR beauceronů v canicrossu 2023

MÍSTO KONÁNÍ: Biřička, Hradec Králové
TERMÍN: 11.11.2023, prezentace od 9:00
PŘIHLÁŠENÍ: online do 1.11. 2023, omezený počet startů (200, 35 vyhrazeno pro beaucerony)
TRASY: 4 km, junioři 1,5km
ZÁZEMÍ: okolí rybníku Biřička, parkování na velkém nehlídaném parkovišti cca 300m od startu, občerstvení, toalety

Registrace Biřička 2023

Seznam závodníků

PŘEJÍMKA
- k přejímce se dostavte prosím nejpozději hodinu před svým startem
- pro psa je třeba mít očkovací průkaz nebo petpass s platným očkováním proti vzteklině

STARTY
- intervalové, po 30s
- ke startu se dostavte alespoň 5minut před svým startovním časem

KATEGORIE
Beauceron
– Muži
– Ženy
– Junior kluk (8-16let)
– Junior holka (8-16let)
– Dítě (5-7let)

EDR Afterparty
Žena se psem do 20kg
Žena se psem nad 20kg
Muž se psem do 20kg
Muž se psem nad 20kg
Junior holka (8-16let)
Junior kluk (8-16let)

V každé kategorii vyhlašujeme 3 nejlepší, kteří dostanou originální trofeje a hodnotné ceny od našich partnerů a sponzorů.

TRAŤ
Těšit se můžete na trailovou trasu vedenou lesy, lesními cestami, kolem rybníka. Asfaltu se vyhneme obloukem. Trasa bude spíše rovinatá s minimálním převýšením, jednoduchá.

STARTOVNÉ
350kč

Startovné zahrnuje
- startovní číslo
- měření času čipovou časomírou
- balíček s dárky od našich partnerů a sponzorů
- fotografie ze závodu
- parkování


PRAVIDLA ZÁVODU
- registrací souhlasíte s podmínkami GDPR pořadatele závodu 
- registrací souhlasíte s pravidly závodu
- účastníci závodu se zúčastňují na vlastní nebezpečí a zodpovídají za škody způsobené jimi samými nebo jejich psy
- pořadatel nezodpovídá za škody a úrazy, které způsobí závodník sám sobě, či jiným
- závodníci se účastní závodu na vlastní riziko a nebezpečí, a sami odpovídají za svou fyzickou připravenost a způsobilost
- účastníci mladší 18let mohou startovat jen se souhlasem rodičů případně zodpovědného doprovodu staršího 18 let
- účastníkům doporučujeme úrazové pojištění a lékařskou prohlídku
- závodníci jsou povinni uposlechnout pokynů pořadatelů jak na startu, tak na trati
- závodníkům je umožněno více startů (nutno upozornit pořadatele), více startů jednoho závodníka není finančně zvýhodněno, pro každý start je nutná samostatná registrace – závodník nese zodpovědnost, že si na každý start vezme správný čip a číslo (nedodržení může vést k diskvalifikaci)
- účastníci závodu jsou povinni dodržovat pravidla sportovní cti, brát ohled na své soupeře a na ostatní uživatele lesních komunikací
- je zakázáno v okolí tratí odhazovat odpadky, či jinak znečišťovat les
- účastník závodu souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro potřeby výsledku závodu, které budou veřejné a dostupné. Dále účastník souhlasí s uveřejněním fotografií a jiných audio/video materiálu ze závodu na propagační a marketingové účely pořadatele, bez nároku na jakoukoliv odměnu
- běžecké boty s hřeby jsou zakázány! Porušení povede k diskvalifikaci
- v případě, že nestihnete čas svého startu, nahlaste startérovi – buď odstartujete v některé z mezer, případně na konci

- pes musí být starší 12měsíců
- pes smí startovat pouze jednou (výjimkou je, pokud běží ještě s juniorem – to smí)
- rozhodující je váha psa v den závodu
- závodu se může účastnit běžec pouze s jedním psem (závodník mající více psů, startuje s každým zvlášť)
- Povinná výbava - postroj, sedák, vodítko s amortizérem (max 2 m dlouhé v nataženém stavu)
- Závodů se nesmí účastnit feny v druhé polovině březosti a do 6 týdnů po porodu
- Jakákoliv agrese psa v průběhu závodu (nemusí dojít ke kousnutí, stačí i výpad psa, zbytečně těsný kontakt, vrcení na soupeře nebo jeho psa) může být potrestána diskvalifikací – nutno hlásit na místě!!!
- start s náhubkem je povolen, agrese, ale nebude v žádném případě tolerována ani při použití náhubku
- nešetrné a agresivní chování ke psům bude trestáno diskvalifikací
- rychlejší závodník má na trati vždy přednost - pomalejší závodník je povinen umožnit předběhnutí
- volné pobíhání psů v prostoru závodu i na trati je zakázáno - pes musí být vždy na vodítku
- závodník je povinen dbát na pořádek v místě parkování na startu a uklízet po sobě a svých psech
- start kupírovaným psům není povolen podle zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání


Podmínky pro Mistrovství ČR beauceronů v canicrossu
- pro účastníky MČR beauceronů platí všechny podmínky jako pro ostatní závodníky
- při registraci je třeba zadat ktegorii „Běžím MČR beauceronů“
- MČR beauceronů se mohou účastnit pouze beauceroni s PP
- účastníci MČR beauceronů MUSÍ vyplnit do registrace celé jméno psa (dle PP)
- závodník je povinen mít kopii průkazu původu (nebo PP) s sebou na závodě a na pokyn pořadatele je povinen průkaz původu předložit
- Titul Mistr ČR bude udělen v kategorii beauceron muži a beauceron ženy
- Vyhlášeni budou vždy první 3 v kategorii