Překážky

PŘEKÁŽKA PNEU 1

Popis překážky: Přenesení určeného počtu pneumatik po vytyčené trase.
Závodník (závodnice) si vezme pneumatiky na předem určeném místě, kde je po přenesení zpět odloží. Junioři a ženy přenášejí 1, muži 2 pneumatiky. Pes je připoután k pasu.

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA
Hendikep: NE

Při zdolávání překážky je povoleno:
• nosit pneumatiky jakýmkoliv způsobem
• kdykoliv pneumatiky odložit a odpočinout si, ale je nutné je na stejném místě zase zvednout a pokračovat dál

Při zdolávání překážky je zakázáno:
• opouštět trasu
• pneumatiky koulet nebo je postupně je popohazovat dopředu


PŘEKÁŽKA PNEU 2

Popis překážky: Přetažení po zemi určeného počtu pneumatik po vytyčené trase.
Závodník (závodnice) si vezme lano s karabinou na jehož konci jsou 2 svázané pneumatiky. Pomocí karabiny připne k lanu psa a společnou pomocí je odtáhnou na určené místo.

Vzájemná pomoc: POVOLENA
Hendikep: NE

Při zdolávání překážky je povoleno:
• Vzájemná pomoc závodníků
• lákání a motivování psa

Při zdolávání překážky je zakázáno:
• opouštět trasu

 

PŘEKÁŽKA BLACKFIN

Popis překážky: Plazení se psem pod sítí v předem stanoveném koridoru.

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA
Hendikep: ANO

Při zdolávání překážky je povoleno:
• lákání psa jiným závodníkem na konci sítě

Při zdolávání překážky je zakázáno:
• opouštět a zkracovat danou trasu
• lézt po čtyřech
• násilím nutit psa k překonání překážky
• nadzvedávat si síť

 

 

PŘEKÁŽKA SVAH

Popis překážky: Příkrý sráz
Závodník (závodnice) s upoutaným psem musí vyšplhat do příkrého srázu určeným směrem. (možnost pomocného lana)

Vzájemná pomoc: POVOLENA
Hendikep: NE

Při zdolávání překážky je povoleno:
• lákání psa jiným závodníkem

Při zdolávání překážky je zakázáno:
• opouštět a zkracovat danou trasu
• násilím nutit psa k překonání překážky

 

PŘEKÁŽKA ARMY

Popis překážky: Probíhání položených pneumatik.
Překážku musí překonat psovod i s upoutaným psem.

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA
Hendikep: ANO

Při zdolávání překážky je povoleno:
• překonat položené pneumatiky jakýmkoli způsobem
• vzít psa do náruče a překážku s ním překonat
• lákání psa jiným závodníkem

Při zdolávání překážky je zakázáno:
• obcházení překážky
• násilím nutit psa k překonání překážky

 

PŘEKÁŽKA TUNEL

Popis překážky: Prolézání plastovou rourou určeným směrem.
Trubka může být na zemi rovně, na svahu nebo zavěšená. Psovod prolézá rourou s upoutaným psem.

Vzájemná pomoc: POVOLENA
Hendikep: ANO

Při zdolávání překážky je povoleno:
• využívat vroubení k posunu vpřed
• vytáhnout se za hrdlo/konec roury ven

Při zdolávání překážky je zakázáno:
• odpočívat uvnitř nebo jinak záměrně zpomalovat pohyb vpřed
• násilím nutit psa k překonání překážky

 

PŘEKÁŽKA PNEU 3

Popis překážky: Podlézání spojených pneu na tyči
Závodník (závodnice) s upoutaným psem podlézají spojené pneu.

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA
Hendikep: ANO

Při zdolávání překážky je povoleno:
• podlézt položené pneumatiky jakýmkoli způsobem
• lákání psa jiným závodníkem

Při zdolávání překážky je zakázáno:
• obcházení překážky
• násilím nutit psa k překonání překážky

 

PŘEKÁŽKA PNEU 4

Popis překážky: Prolézání zavěšenými pneumatikami
Závodník (závodnice) prolezou (proskočí) i s upoutaným psem zavěšené pneumatiky

Vzájemná pomoc: POVOLENA
Hendikep: ANO

Při zdolávání překážky je povoleno:
• překonat pověšené pneumatiky jakýmkoli způsobem
• lákání psa jiným závodníkem
• vzít psa do náruče a překážku s ním překonat

Při zdolávání překážky je zakázáno:
• obcházení překážky
• násilím nutit psa k překonání překážky

 

PŘEKÁŽKA PARKUR FASSATI

Popis překážky: Přeskakování a podlézání koňských parkurových překážek
Závodník (závodnice) s upoutaných psem překonávají (přeskakují nebo podlézají) parkurové překážky. Je předem dáno, které překážky se podlézají a které se překonávají vrchem.

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA
Hendikep: NE

Při zdolávání překážky je povoleno:
• vzít psa do náruče a překážku s ním překonat
• lákání psa jiným závodníkem

Při zdolávání překážky je zakázáno:
• obcházení překážky
• překonat překážku jiným způsobem než je dáno
• násilím nutit psa k překonání překážky

 

PŘEKÁŽKA GELOREN

Popis překážky: Skok snožmo na kvádry
Závodník ( závodnice) s upoutaným psem vyskočí snožmo na překážku. Pes musí být aspoň chvíli na překážce s psovodem.

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA
Hendikep: ANO

Při zdolávání překážky je povoleno:
• Nechat na překážku vyskočit nejdříve psa a skočit snožmo na překážku dodatečně.
• Vyskočit na překážku jako první a psa nechat vyskočit dodatečně.

Při zdolávání překážky je zakázáno:
• naskočit na překážku z jedné nohy
• nechat psa překážku pouze přeskočit

 

 

PŘEKÁŽKA HOD OŠTĚPEM

Popis překážky: Hod oštěpem na určený cíl
Závodník ( závodnice) stojící za ochrannou bariérou odhodí přivázaný oštěp na určený cíl a pak ho za provaz přitáhne opět na určené místo. Pes je připoután k závodníkovi.

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA
Hendikep : ANO

Při zdolávání překážky je zakázáno:
• odhazovat oštěp jinam než je předepsáno

 

 

PŘEKÁŽKA : DT CARS - VODA

Popis překážky: Prolézání kontejnerem naplněným vodou
Závodník (závodnice) s upoutaných psem překonají kontejner naplněný vodou určeným
směrem.

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA
Hendikep: NE

Při zdolávání překážky je povoleno:
• lákání psa jiným závodníkem
• vzít psa do náruče a překážku s ním překonat

Při zdolávání překážky je zakázáno:
• obcházení překážky
• překonat překážku jiným způsobem než je dáno
• násilím nutit psa k překonání překážky

 

 

PŘEKÁŽKA : DT CARS - BLÁTO

Popis překážky: Prolézání kontejnerem naplněným blátem
Závodník (závodnice) s upoutaných psem překonají kontejner naplněný blátem určeným
směrem.

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA
Hendikep: NE

Při zdolávání překážky je povoleno:
• lákání psa jiným závodníkem
• vzít psa do náruče a překážku s ním překonat

Při zdolávání překážky je zakázáno:
• obcházení překážky
• překonat překážku jiným způsobem než je dáno
• násilím nutit psa k překonání překážky

 

PŘEKÁŽKA : BALANČNÍ KLÁDA

Popis překážky: Překonání balanční klády
Závodník (závodnice) přejde balanční kládu bez dotyku země z jednoho konce na druhou.
Začátek a konec je označen. Pes je připoután a jde mimo kládu, nebo je v náručí. Na
překonání překážky je jeden pokus, při spadnutí následuje hendikep.

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA
Hendikep: ANO

 

PŘEKÁŽKA : GRAND Canyon

Popis překážky: Přelézací dřevěná konstrukce
Závodník (závodnice) ručkuje pomocí rukou a nohou hlavou napřed bez dotyku země po
dřevěné kládě. Začátek a konec jsou označeny. Upoutaný pes jde vedle, nebo pod
závodníkem. Na překonání překážky je jeden pokus, při spadnutí následuje hendikep.

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA
Hendikep: ANO

Při zdolávání překážky je povoleno:
• při „nastupování“ na překážku, použít konstrukci překážky

Při zdolávání překážky je zakázáno:
• dotýkat se nohama země
• překonat překážku jiným způsobem než je dáno

 

PŘEKÁŽKA : HOROLEZECKÁ STĚNA GAMATEC

Popis překážky: Horolezecká konstrukce s chyty a stupy
Závodník (závodnice) překoná pomocí chytů a stupů stěnu bez dotyku země. První a
poslední část je označena. Pes upoutaný na vodítku psovoda následuje po zemi. Na
překonání překážky je jeden pokus, při spadnutí následuje hendikep.

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA
Hendikep: ANO

Při zdolávání překážky je zakázáno:
• dotýkat se nohama země
• využívat boční a vrchní hranu překážky

 

PŘEKÁŽKA BROD

Popis překážky: Probíhání vodním tokem
Závodník (závodnice) s upoutaným psem musí přebrodit řeku určeným směrem. (možnost
pomocného lana)

Vzájemná pomoc: POVOLENA
Hendikep: NE

Při zdolávání překážky je povoleno:
• vzít psa do náruče a překážku s ním překonat

Při zdolávání překážky je zakázáno:
• opouštět a zkracovat danou trasu
• násilím nutit psa k překonání překážky

 

PŘEKÁŽKA

Popis překážky: Podlézání zemědělské techniky (traktor atd.)
Závodník (závodnice) s upoutaným psem podleze pod traktorem

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA
Hendikep: NE

 

PNEU 5

Popis překážky: vytažení pneu zavěšené na stromě
Závodník (závodnice) sám, nebo za pomocí psa vytáhnou zavěšené pneumatiky do
předepsané výšky. (bude označené)

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA
Hendikep: ANO

Při zdolávání překážky je povoleno:
• lákání psa jiným závodníkem
• tahat lano, nebo rolovat lano pod sebe

Při zdolávání překážky je zakázáno:
• pustit pneumatiky nekontrolovaně na zem

 

Definice vzájemné pomoci

Fyzický kontakt (podáním ruky, vytažením závodníka nebo psa na překážku apod.) Pomocí se nerozumí lákání psa cizím závodníkem (povzbuzování, lákání)